OBSZARY WSPARCIA

Planowanie sukcesji i ciągłości biznesu

Uważamy, że sukcesja jest procesem ciągłym, który obejmuje przemyślane decyzje właścicieli i członków ich rodzin, a także staranne przygotowanie firmy, w celu pomyślnego przeniesienia własności, przywództwa oraz zarządzania na kolejne pokolenia.

Działania , które podejmujemy w tym obszarze, służą identyfikacji, planowaniu,

a następnie wdrożeniu kompleksowych narzędzi sukcesyjnych, które mają na celu skutecznie ochronić własność i majątek, zapewnić stabilne zarządzanie, zabezpieczyć przetrwanie oraz dalszy rozwój rodzinnego biznesu, przy jednoczesnej ochronie relacji i wartości rodzinnych.

Zarządzanie biznesowe

O stabilnym przedsiębiorstwie rodzinnym świadczy skuteczne zarządzanie.

Analizujemy potrzeby naszych Klientów, aby usprawnić istniejące struktury organizacyjne, co przekłada się na planowanie strategiczne oraz relacje rodzinne.

W ramach naszej oferty zapewniamy:

 • Konsulting
 • Modelowanie biznesowe
 • Porządkowanie struktur biznesowych
 • Pomoc w stworzeniu i wdrożeniu procesów zarządczych i operacyjnych firmy
 • Ułożenie polityki dotyczącej zarządzania i własności w poszczególnych firmach oraz regulacji powiązań gospodarczych pomiędzy spółkami
 • Identyfikację niezależnych członków zarządu w celu doradztwa w kluczowych obszarach strategicznych

Wsparcie.

Komunikacja i rozwiązywanie konfiktów.

Konflikt jest naturalnym składnikiem relacji rodzinnych i na wiele sposobów wpływa na przedsiębiorstwa rodzinne. Pojawiają się problemy z komunikacją, relacjami, rozbieżnościami interesów czy też układaniem planów na przyszłość.

Do tego dochodzą różnice pokoleniowe, a czasem

też spory między wspólnikami, rozbieżność wzajemnych interesów oraz rozbieżność interesów rodzin poszczególnych wspólników.

Wdrożenie procesu doradztwa oznacza w praktyce konieczność przeprowadzenia szeregu rozmów, które pomogą zbudować kompromis pomiędzy interesem przedsiębiorstwa, a zabezpieczeniem poszczególnych rodzin.

Cele

 • Utrzymanie lub możliwe polepszenie relacji w rodzinie i firmie
 • Zachowanie ciągłości działania i warunków do rozwoju biznesu
 • Utrzymanie lub możliwe zwiększenie wartości majątku lub firmy

Wspieramy proces rozwiązywania konfliktów poprzez

 • Podnoszenie świadomości sukcesyjnej w rodzinie i firmie.
 • Pomoc w uświadomieniu priorytetów, wsparcie w uczciwym ich komunikowanie oraz wsparcie w budowaniu kompromisów w rodzinie i w spółce.
 • Dążenie do wypracowania kompromisu zapobiegającego przyszłym konfliktom, wdrożenie wzajemnych rozliczeń.
 • Pomoc w wypracowaniu zdroworozsądkowych rozwiązań, zgodnych z realiami gospodarczymi i biznesowymi, a także akceptowalnych dla wszystkich stron konfliktu.

Zasady współpracy

 • Podstawą naszych działań jest zachowanie poufności i szacunek do prywatności.
 • Pomagamy w sformułowaniu wspólnych celów, na bazie których wypracowujemy kompromis, ale z zachowaniem prawa wszystkich członków rodziny oraz właścicieli firmy do własnego zdania.
 • Wypracowujemy rozwiązania realne i kompleksowe, które są zgodne nie tylko ze zdrowym rozsądkiem, lecz także z uwarunkowaniami gospodarczymi, prawnymi i finansowymi.
 • W pracy nad rozwiązaniem każdego konfliktu najważniejsze są dla nas szczerość i otwartość.
 • Jeśli nie będzie możliwości albo woli przezwyciężenia konfliktu lub jest on wpisany w daną relację biznesową od jej początku, decydujemy się na przeprowadzenie mediacji.

Skuteczne prawo własności

W ramach naszej usługi oferujemy:

 • Uczestnictwo w procesach przekształceń własnościowych i budowaniu przedsiębiorstwa, grupy kapitałowej i holdingu.
 • Pomoc w przygotowaniu umów i koordynacja ich realizacji.
 • Wspomaganie procesów negocjacyjnych.
 • Pomoc w przeprowadzeniu due diligence* przedsiębiorstwa oraz ustalenie i wynegocjowanie finalnej umowy dotyczącej fuzji, a także współpraca z kancelariami oraz utrzymanie relacji inwestorskich.

Planowanie sukcesji i ciągłości biznesu

Działania, które podejmujemy w tym obszarze, służą identyfikacji, planowaniu, a następnie wdrożeniu kompleksowych narzędzi sukcesyjnych.

Mają one na celu skutecznie ochronić własność i majątek, zapewnić stabilne zarządzanie, zabezpieczyć przetrwanie oraz dalszy rozwój rodzinnego biznesu, przy jednoczesnej ochronie relacji i wartości rodzinnych.

Zarządzanie biznesowe

Analizujemy potrzeby naszych Klientów, aby usprawnić istniejące struktury organizacyjne, co przekłada się na planowanie strategiczne oraz relacje rodzinne.

W ramach naszej oferty zapewniamy m.in: konsulting ,porządkowanie struktur biznesowych, pomoc w stworzeniu i wdrożeniu procesów zarządczych i operacyjnych firmy, a także wsparcie w kluczowych obszarach strategicznych.

Wsparcie. Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

Konflikt jest naturalnym składnikiem relacji rodzinnych i na wiele sposobów wpływa na przedsiębiorstwa rodzinne. Pojawiają się problemy z komunikacją, relacjami, rozbieżnościami interesów czy też układaniem planów na przyszłość.

Wspieramy proces rozwiązywania konfliktów poprzez m.in. podnoszenie świadomości sukcesyjnej w rodzinie i firmie oraz pomoc w wypracowaniu zdroworozsądkowych rozwiązań, zgodnych z realia -mi gospodarczymi i biznesowymi, a także akceptowalnych dla wszystkich stron konfliktu.

Planowanie sukcesji i ciągłości biznesu

W ramach naszej usługi oferujemy m.in.:

 • Uczestnictwo w procesach przekształceń własnościowych i budowaniu przedsiębiorstwa, grupy kapitałowej i holdingu
 • Pomoc w przygotowaniu umów i koordynacja ich realizacji
 • Wspomaganie procesów negocjacyjnych oraz pomoc w przeprowadzeniu due diligence przedsiębiorstwa
 • Ustalenie i wynegocjowanie finalnej umowy dotyczącej fuzji
 • Współpracę z kancelariami oraz utrzymanie relacji inwestorskich