Grupa doradcza
dla biznesu rodzinnego

Jesteśmy
Grupą Doradczą

Jesteśmy
praktykami w dziedzinie
biznesu rodzinnego

Jesteśmy
Grupą Konsultacyjną

Uważamy że nie ma dwóch identycznych
rodzin i firm rodzinnych.

Do każdego nowego wyzwania podchodzimy z pełnym zaangażowaniem, dokładnie oceniamy sytuację oraz identyfkujemy potrzeby i wyzwania, aby znaleźć unikatowe, spersonalizowane rozwiązania.

Wyznajemy pogląd, że rozwiązania skuteczne to takie, które są dostosowane do rodzaju organizacji i uwzględniają wspólne cele: spójne zarówno z przekonaniami rodziny, jak i planami biznesowymi; z korzyścią zarówno dla rodziny, jak i dla biznesu.

Pomagamy zachować równowagę między relacjami rodzinnymi, a zarządzaniem firmą rodzinną.

OBSZARY WSPARCIA

Promujemy zgodność i jedność między właścicielami firm rodzinnych
i członkami ich rodzin poprzez:

  • Analizę aktualnych struktur biznesowych oraz identyfkację ryzyka,
  • Usprawnienie istniejącego modelu zarządzania,
  • Pomoc w zakresie strategii organizacji i planowania ról członków firmy rodzinnej,
  • Łączenie celów obecnego i przyszłego pokolenia,
  • Usprawnienie istniejącej organizacji pod kątem ładu rodzinnego i zarządczego,
  • Budowę Konstytucji Rodzinnej,
  • Świadome planowanie sukcesji.